Orde van de dienst zondagmorgen 2 augustus 2020

Thema: Heer ik kom tot U

1.Mattheüs 12: 42 b: Over de koningin van Scheba: ‘Want zij kwam’!

2.De vraag aan ons: u/jij ook?

3.Mattheüs 12: 42 c: Meer dan Salomo is hier

Mededelingen kerkenraad

Opwekking 488: 1 en 2

Heer, ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.

Stil gebed/ Votum en Groet. Wij blijven na votum en groet staan en zingen:

Opwekking 488: 3 en 4

Zie mij voor U staan,
Zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
Van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
Vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U.

Leefregels uit Nieuwe Testament, waarna wij zingen Psalm 32: 4

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing 1 Koningen 10

Wij zingen: Psalm 40: 3

Schriftlezing Mattheüs 12: 38-45

Wij zingen: Gezang 436: 4 en 5

Preek waarna orgelspel:

Wij zingen: Kom tot uw Heiland

1 Kom tot uw Heiland, wacht langer niet,
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u den hemel verliet,
Hoor naar Zijn roepstem: „Kom!”
refrein:
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
Van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon;
Als zij vergaad’ren rondom de troon,
Daar waar de eng’len staan.

2 „Laat kind’ren komen”, zoo klonk Zijn stem;
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem;
O, luister naar die lief’lijke stem:
Wacht langer niet, maar „Kom!”
refrein

3 Wil toch bedenken: Hij is nabij:
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
Luister, Hij spreekt tot U en tot mij:
„Komt tot Mij, zondaars, komt!”
refrein

Gebeden/ Collecten/ Wij zingen: Gezang 441: 1, 2 en 12

Zegen met gezongen Amen.

 

GROOT NIEUWS! LINTJESREGEN IN HERVORMDE GEMEENTE HAAMSTEDE

Willem Alexander, Koning der Nederlanden heeft het behaagd maar liefst drie leden van onze gemeente een koninklijke onderscheiding toe te kennen. Wat is onze gemeente daar blij mee en dankbaar voor!

Het gaat om de heer Piet de Meij voor zijn jarenlange verdiensten voor onze kerk als kerkenraadslid en koster, voor zijn activiteiten voor het Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede en voor zijn bijzondere inzet voor onze gemeente. Hij is altijd beschikbaar om de gemeente te dienen bij concerten, de zondagse erediensten en bij het pannenkoeken-bakken voor het goede doel.

Ook de heer Jan in ’t Veld heeft een koninklijke onderscheiding kregen voor zijn bijna 50 jarig ontvangerschap van onze gemeente. Al die tijd voert Jan het financiële beheer en daar is een behoorlijk aantal uren per week mee gemoeid.

Wie nog een koninklijke onderscheiding heeft gekregen is Maarten Barends. Hij is de voortrekker van het Groot Kerk-Project dat al jarenlang in de zomer voor onze gemeente en de gasten zo succesvol is. Ook is hij vaak, naast Piet de Meij, koster in onze gemeente.

De gedecoreerden hebben nog andere activiteiten in en buiten onze gemeente verricht. Die zijn te veel om allemaal hier op te noemen.

Bijzonder is dat de kerkenraad bij alle drie telkens heeft mogen zien dat de liefde voor de kerk hun drijfveer was. Die liefdedienst is uiteraard een dienst aan de Heere God zelf, maar de karakters van de drie stralen alle respect en waardering uit voor de ander, voor de medemens..

Hartelijke zegengroet van uw predikant

Ds. J. Wouters.