Liturgie zondag 3 maart 2024

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 61: 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 61: 3

Verootmoediging

Zingen Gezang 62: 1

Regel der Dankbaarheid

Zingen Gezang 62: 3

Leefregel

Zingen Gezang 62: 4

Gebed om verlichting H. Geest

Schriftlezingen

Jesaja 53

Johannes 1:19-36

Zingen Gezang 86: 1, 2 9 en 10

Prediking

Zingen Gezang 183: 1, 3, 6 en 7

Dank gebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten

Slotlied Psalm 22: 1 en 13

Zegen,

456: 3