Zondag 15 mei 2022

 
Thema: Een toekomst vol van hoop

Intochtslied: Psalm 84: 1

Votum en groet

Zingen: Psalm 121: 1 en 2

Wet en evangelie

Zingen: lied 463: 1, 3 en 5

Gebed

Schriftlezing:
Markus 16: 1-8
Efeze 2: 1-10
Tekst: Efeze 2: 8 en 9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Zingen: lied 451: 2 en 3

Verkondiging

Zingen: lied 476: 1, 3 en 5

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 150: 1 en 3

Zegen