Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl

Predikant: Ds. W.J. van de Griend
Langeville 65, 4401 GM Yerseke
Tel: 0113 - 571336 / 0630469044,
e-mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 0111-650310
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Bankrekeningnummers:

kerk : NL55 RABO 0357 8005 40,

NL80 INGB 0000 2104 28.

diaconie: NL76 RABO 0357 8013 26.


Zondag 01 mei 2022

10:00 uur: proponent J. Jacobse uit Middelburg

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: mevrouw G. Sanders (0111-651870)


Zondag 08 mei 2022

10:00 uur: kandidaat M. Lock uit Giessenburg

Organist de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer H. Kort (0111-653989)


Website voor het beluisteren van de diensten: www.kerkdienstgemist.nl

Ook worden deze diensten via www.kerkomroep.nl uitgezonden.

….Terugblik:

We hebben weer bijzondere diensten mogen beleven de afgelopen weken, allereerst het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag, altijd een bijzondere dienst en dan de Opstanding, eerste Paasdag, een geweldige bemoediging om te weten dat de Heer waarlijk is opgestaan.

Voorafgaande aan deze Paastijd hebben vrijwilligers aan de gemeenteleden een kleine attentie bezorgd, wat bijzonder enthousiast werd ontvangen.


.... Bericht van onze predikant:

STEEDS MEER WEGWIJS IN HAAMSTEDE

Graag doen we in dit kerkblad verslag van onze ervaringen bij de kennis- makingsbezoeken waarmee we in januari van dit jaar zijn begonnen. In de afgelopen tijden zijn we in elke nieuwe gemeente samen op deze manier begonnen: kennismaken bij iedereen (die lid is) van de gemeente en zo heel veel mensen leren kennen. Kennismaken legt een basis voor verder contact en het is fijn om dan al iets van elkaar te weten. Het is fijn om te ervaren hoe welkom we zijn in Haamstede: bij meelevende leden en ook bij de leden die je niet vaak ziet maar …er wel zijn en: er net zo goed bij horen.

 
 

Vertrouwen

Wonderlijk is het ook hoe soms in een eerste kennismakingsgesprek al veel vertrouwen blijkt waardoor mensen vertellen wat hen hoog zit. Dat kan van alles zijn: maar vooral ook de zorgen, het alleen zijn, gemis van dierbaren en ook problemen met (klein-)kinderen. De openhartigheid die er soms is, geeft ook de kans om te reageren, samen te kijken hoe we in moeilijke omstandigheden een weg kunnen vinden, hoe het geloof een houvast kan vormen, waardoor je kracht en moed vindt om vol te houden in een lastige tijd.

Wegwijs

Inmiddels hebben we al heel wat bezoeken afgelegd: kennismaken, een eerste contact en… ook vervolgafspraken; het is goed is om in bepaalde omstandigheden in gesprek te blijven om te zien hoe het verder gaat. In de afgelopen tijd leren we zo onze weg vinden in Haamstede, in Burgh en ook in omliggende dorpen. We worden hier steeds meer wegwijs: dat wil zeggen letterlijk: wáár is welke straat ? Maar ook: wát leeft er in de gemeente, wat houdt mensen bezig en wat is nodig om samen onze weg te vinden? Dat alles doen we met dankbaarheid en… ook in het licht van Pasen, waarin de Heer zelf een weg wijst en meegaat.

Afspreken

Mochten we u / jullie in de afgelopen tijd nog niet hebben ontmoet: dan hopen we u / jullie in de komende tijd graag een keer te begroeten. We maken van te voren graag de afspraken, zodat we de dagen die we in Haamstede zijn (op woensdagen en vrijdagen), zo goed mogelijk kunnen indelen. Het is soms wel lastig wanneer telefoonnummers ontbreken ( of: vaste nummers niet langer in gebruik zijn ). Voor een kennismakings- bezoek kunt u / kun jij natuurlijk ook ons bellen: 0113 - 57 13 36. Vanuit de pastorie in Yerseke een hartelijk groet aan u en jullie allen!

ds. Willem en Anja van de Griend


….Belijdenis:

Uit de gemeente kwam een vraag over belijdenis doen van je geloof. Wanneer er meer mensen zijn die hierover nadenken of hiervoor belangstelling hebben: neem gerust contact op. Dan kunnen we zien welke voorbereiding dan passend is en wanneer belijdenis kan worden afgelegd. Ik zie uw / jullie reacties graag tegemoet !

ds. Willem van de Griend

tel. 0113-57 13 36

mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl.


.... Giften:

Via ds. Van de Griend is er een gift ontvangen van 60,00 euro en door Marjan Kramer 20,00 euro voor de bloemenpot, hartelijk dank aan de gulle gevers.


….Tenslotte: In deze dagen, moeten wij omzien naar elkaar, door een praatje te maken, een telefoontje te plegen of een kaartje te sturen naar onze zieken en bruidsparen, of zomaar eens bij iemand binnen te lopen die zich eenzaam voelt of alleen is komen te staan. Laat ook weten wanneer u behoefte heeft aan een bezoekje van onze predikant ds. Van de Griend.

Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Anja Barends-Sabee, scriba.