Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl

Predikant: Vacant

Pastoraal werker:

Pastor Aart Slabbekoorn
de Stelle 12
4464BP Goes
0113-211607
06-21576652
slbvdm@zeelandnet.nl

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Ring 1; 4328 AE Burgh-Haamstede
telefoon: 06-23865685
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Bankrekeningnummers:
Kerk: NL55 RABO 0357 8005 40,
NL80 INGB 0000 2104 28.
Diaconie: NL76 RABO 0357 8013 26.

Abonnementenadministratie Kerkbode:
Mevr. W. van Donk, telefoon: 06-11036988
e-mailadres: awriksman@hotmail.com


Zondag 3 maart 2024

Koffie of theedrinken na de dienst

10.00 uur ds. J. Reehorst uit Hellevoetsluis

Organist: dhr. A. Kot

Autodienst: mevr. P. ’t Hart (06-57895005)


Zondag 10 maart 2024

10.00 uur voorganger W. Verwijs uit Bruinisse

Organiste: dhr. A. Kot

Autodienst: mevr. G. Sanders (0111-651870))


Website voor het bekijken van de diensten: www.kerkdienstgemist.nl

Ook worden deze diensten via www.kerkomroep.nl uitgezonden.


Medeleven:

Er zijn gemeenteleden die momenteel ziek zijn of behandelingen in het ziekenhuis moeten ondergaan en/of in verpleeghuizen zitten, waarvan wij (misschien) niet op de hoogte zijn, we dragen hen op in ons gebed.

 
 

Agendapunt:

Op dinsdag 12 maart a.s. is er Bijbelstudie in de kerkzaal geleid door pastor A. Slabbekoorn. Het begint om 19.30 uur tot 20.45 uur. Thema is het laatste Bijbelboek Openbaring 12.

U bent van harte uitgenodigd.

Pastor Slabbekoorn zou graag nog meer gemeenteleden bezoeken, zo maar voor een vrijblijvend gesprek. Laat gerust weten wanneer u behoefte heeft aan een bezoekje. U kunt met een van de kerkenraadsleden een afspraak maken.

Tenslotte: Hoe belangrijk is het niet om naar je naasten om te zien, soms alleen maar door een praatje te maken, een boodschapje te doen, een telefoontje te plegen of een kaartje te sturen, men voelt zich gezien, hoe fijn voelt dat.

Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Anja Barends, scriba